65

چی بگم خدایا
امروز یه خوستگار برا سولاف اومد.دنیای عجیبیه. با وجوداینکه همدیگرو دوست داریم ولی رسیدنمون به هم تقریبا محاله. شاید احمقانه به نظر برسه که برای اینکه به هم برسیم حتی حاضر شدم که اول با کس دیگه ای ازدواج کنه و اگر از اون جدا بشه بعد با هم ازدواج کنیم.
لعنت به هرچی مرزه
لعنت به هرچی جنگ و دشمنیه
لعنت به هرچی رسم و رسوم سنتیه که حق انتخاب رو به سولافم نمیده
لعنت به شانس من
خدایا عقلم به جایی کار نمیکنه دارم دیوونه میشم
کمکم کن

/ 0 نظر / 8 بازدید