به جون تو

احمقانه ترین تصمیم برای دو دوستی که همخواب هم بودن و نمیخان ادامه بدن، در غالب دو دوست معمولی و بدون هم خوابی ارتباط داشتنه.

/ 5 نظر / 15 بازدید
یک زن

چقدر قشنگ گفتی این جمله رو...دهانت گل باران!!!!

هفاکسن

منظورت من بودم,نه؟

نازلی

ولی بعضی وقت ها بهترین راه.. واسه کم کم بریدن!

مونارک

شایدم قشنگترین راه برای نگه داشتن ته مونده ی خاطرات قشنگی که نمی شه به این راحتی ازشون دل برید...

نارسیس

این کار برای اوطرفی که هنوز به رابطه ای که قبل داشته فکر میکنه خیلی سخته