ناتاشا

ناتاشا (۱۸ ساله) پس از ۸ سال زنداني شدن در زيرزمين خانه اي توسط مردي ۳۵ ساله توانست فرار کند. اين مرد بعد از فرار ناتاشا سريعا خود را جلوي ترن شهري انداخت و جان باخت.
صدها مددکار و روانشناس و.....  در حال حمايت ورسيدگي از ناتاشا هستند.
هزاران نفر مشتاق نوشتن داستان ناتاشا
طي يک هفته بيش از ۱۱ ميليون يورو کمکهاي مردمي به حساب ناتاشا ريخته شد....


اين روزها خبر داغ روزنامه ها و رسانه هايرخبري ماجراي ۸ سال زنداني بودن ناتاشاست.
عنوان شده که يک سال ونيم زمان لازم هست تا ناتاشا به حالت طبيعي  يک دختر در سن خود باز گردد.
ناتاشا در يک مصاحبه اعلام کرد که عاشق سارق خويش گشته بود.

آنجا که آدمي قدرت انتخاب کمتري دارد تن به هر اشتباه و حقارتي خواهد داد تا آنجا که ناتاشا عاشق سارقي ميشود که دنيايي از ظلم را به او روا داشت.


طنز:تعداد زيادي از پيرزنهاي  شهر وين در  حسرت و آرزوي زندگي ناتاشا دست به دعا شدند تا شايد مردي پيدا شده و ۸ سال در زيرزمين خانه اي به آنها تجاوز کنند.

/ 2 نظر / 19 بازدید
عشیره

اشكي كه بي‌صداست پشتي كه بي‌پناست دستي كه بسته است پايي كه خسته است دل را كه عاشق است حرفي كه صادق است شعري كه بي‌بهاست شرمي كه آشناست دارايي من است ارزاني شماست

غریبه

بی چاره ناتاشا و ناتاشاهای مشابه که مجبور به محکومییت از طرف انسانهاي هستندکه قلبهاشون در ثانیه فقط از برای خودخواهی میتپه و حقوق دیگران زیر صفر متأسف شدم برای بی عدالتیها ومتأسف برای آن عاشق و آن اسیر در عشق رسم عاشقی گذشتن از عاشق با تمامیت عشق و آزاد گذاشتن عاشق مثل عشق خداوند به ما او با تمامییت وجود عاشق ماست به همین جهت ما را آزاد آفرید و حق انتخاب داد. موفق باشی .