فراموش شده

Stone...

 

 

 

نگران من نباش عزیزم
زمان همه چیزو به فراموشی میسپاره

/ 2 نظر / 8 بازدید
امیر

فراموشی چیزی جز انتظار گذر زمان نیست . چرا که یاددآوری فراموش شده هایمان جز غم و اندوه چیزی بر جای نمی گذارد.

مهسا

سلام [گل] حق با شماست زمان همه چیز رو به فراموشی میسپاره [گریه] اما خاطره ها هم گاهی بهت تلنگر می زنن [ناراحت][خداحافظ]