پیچک زنده

یک جفت نرگس
روئیده از پیاز
پیازی ریشه جنبانده
و تا نیمه نشسته به خاک
خاکی درون سبد
سبدی حصیری
ریز بافت
با دو دسته ظریف 
و پیچکی روئیده در کنار

پوشال زرد رنگی
تزئین شده
پیچ در پیچ
روی سبد
و سبد کنار پنجره

هر صبح
افتاب از دیوار روبرو
جست کنان مینوازد
گلبرگهای نرگس و پیچک سبز
تا کمی مانده به ظهر

زمان گذشت و عمر نرگس کوتاه
کوتاه تر از پیچک سبز
و پیچک
به تماشا بنشست مرگ نرگس

مرگ نرگس پایان زیبایی
و خشکسالی
فرجام خاک بی نرگس

پیچک سبز
هفته ها تشنه
ساقه ها افتاده
برگهای پیرش
زرد
میمرند و
فدایی برگهای جوان

ماهها بگذشت
و پیچک هنوز زنده
له له میزند
میجوید قطره ای اب
و دریغ از اب

ساقه های نیمه خشکیده
لخت و بی جان
بند بند
وز سر هر بند
ریشه دوانده به چند
اب میجویند

چند برگ سبز
کوچک
نشسته بر نوک ساقه خشک
فریاد میزند
هنوز زنده ام
من


-------
پاورقی:
پاشو بهش اب بده بی رحم
4ماهه تشنست!

/ 18 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هفاکسن

با توئه ها,پاشو!نشستی که باز [نیشخند] اگه گفتی من کیم [نیشخند]

ساحل

سلام[نیشخند] اشتباه حدس زدی شوهر نکردم هنوز ولی اینترنت و واسم قدغن کرده[ناراحت]

ساحل

فکر کنم زیادی بهش رو دادم از الان داره واسه من امر و نهی میکنه[ناراحت][گریه]

ساحل

خوندن تو خیلی قشنگ بود[گل]

ساحل

خوندن تو خیلی قشنگ بود[گل]

"عاطفه"

ای کوروش تنبللللل[نیشخند] چه شعری از خودت در کردی بابا ایول[زبان]

ماهک

پست هاتو خوندم[دست][چشمک]

ununoctium

من یه زمانی خیلی گلدون باز بودم!خونه مون پاسیو داشت و از رسیدگی های من عین جنگلای استوایی شده بود ولی الان که آپارتمان نشین شدیم گشادیم می آد به گلدون روی میزمم آب بدم...اینم از مدرنیزه[ناراحت]