پنجم اگوست

امروز پنجم اگوست روز اتمام قرارداد بين ماست. قراردادي كه از....... فقط و فقط بين ما دوتا بود.
اين روز مصادف با شروع سفر دو هفته اي تو به سوريه هست و همونطور كه گفتم هيچ حدس و گماني نميتونستم بزنم...
حالا ولي اوضاع خيلي روبراهه و گرچه دوري ولي اينقدر احساس رضايت و نزديكي رو بهت دارم كه حاضر نيستم اين شرايطم رو با همه دنيا عوض كنم.
عشق خوب من
با تمامي وجودم دوست دارم.

.

/ 0 نظر / 8 بازدید