68

اونقدر غرق و مست عاشقی شدم که از چشم دیگرون یه دیوونه بیشتر نیستم
مدتی پیش از خدا خواستم که همیشه عاشق باشم
حالا فکر میکنم که رمز عاشق بودن تو عطش اونه
و عطش درد اوره
عشقم رو با همه درداش دوست دارم

/ 0 نظر / 10 بازدید