194

همه چی هست و تو نیستی
کاشکی هیچی نبود و تو بودی
دلم تو رو میخاد

/ 7 نظر / 13 بازدید
لی لی

امان از عاشقی![زبان] [گل]

رضا

كاش.

هفاکسن

بهت نیاز دارم...

نازلی

اين جور مواقع دلم مي خواد مثل اون فرشته هاي توي کارتون سيندرلا يه چوب جادو داشته باشم تا بتونم ظاهرش کنم...

نازلی

اين دل خواستن هايه چيزي تو مايه هاي درديست غيره مردن ِ