نامه ای به خدا

دست من نیست گاهی وقتا روزم آفتابی نمیشه
دست من نیست گاهی وقتا آسمون آبی نمیشه....


خدایا
همیشه و همه حال همدم و کمک من بودی
در پناه تو هیچوقت تنها نبودم
بازم به کمکت احتیاج دارم
بدون تو من هیچ و پوچم
تو شرایط بدی گیر کردم که حل اون برات کمتر از هر چیزیه
خدایا به دادم برس
همیشه گفتم که بی طاقتم

خدایا
مدتی نیست که بهت قولی رو دادم
به من فرصتی بده تا حرفم رو به اثبات برسونم

خدایا....

.

 

.

 

.

/ 1 نظر / 7 بازدید
lili

منم بی طاقتم... اینو که خوندم شک کردم به این که میگی میخوام از خدا انتقام بگیرم.....