19

      دنبال چی میگردی
      میون این کلمات بی روح
      تو خون و پوست و دلم
      یاد و خاطره شیرینت حک شده


.


.


.


.

/ 1 نظر / 7 بازدید
پري سا

من ترک عشق و شاهد و ساغر نميکنم صد بار توبه کردم و ديگر نميکنم باغ بهشت وسايه طوبي و قصر حور با خاک کوي دوست برابر نميکنم