نقطه شک

 

به گذشته میسپارمت ای حال
ازار دهنده بی مجال
ذهن غبار گرفته ام گورستان توست

به تو نمی اندیشم ای اینده هزار چهره
مرا ز چرخ مستانه زندگی هراسی نیست

به گذشته ام مینگرم
تو را نمیجویم
و از میان هجوم خیالت در صفحه خاطراتم به ان نقطه شکی مینگرم که در حاشیه انگار سالهاست نادیده گرفته شده

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
گمشده

به اینده خوش بین باش و امیدوار شک و بدبینی را دور کن حال را پذیرا باش و منو باورکن.