اینجا چه خبره؟

تندیس زنی عریان
اما روسری به سر
در میدان شهر
زیر نور افکن

تصویر دختری محجبه
انیمیشن
چشم بسته و غرق افکار
و در خیالش فرشته ای با سینه های عریان
تبلیغی کنار ایستگاه اتوبوس
غیر قانونی و بدون حتی ادرس وبسایتی

"من تروریست بودم"
نام کتاب کوچک جیبی
هدیه زنی ایستاده در تاریکی پیاده رو

اینجا چه خبره؟

/ 10 نظر / 24 بازدید
نیم شب ژرف ...

بادهای کویری / می آیند / می روند / و پیامی ندارند / زخم های صبورند واحه ها / دباغی شده در آفتاب کور ( شمس لنگرودی ) [گل]

نازلی

نریزن سرت به جرم ایرانی بودن بکشن ات!!!!

نادیا

نمی دونم .... منم تو گیجیش موندم ![لبخند] فهمیدی به ما هم بگو چون ما هم اینجا نمی دونیم چه خبره ؟[سوال]

رضا

هیچ.

lili

تو بگو چه خبره!؟

آزاده

من که نمی دونم تو دنیا چه خبره . ولی وقتی خط اول نوشته ات رو خوندم بی دلیل به یاد یکی از شعرهای ایرج میرزا افتادم .

آزاده

ای دایی کوروش کاش یه شماره ازت داشتم شب یلدا بهت زنگ میزدم و برای تو هم یه فال حافظ می گرفتیم. اونوقت ما هم تنها نبودیم [ناراحت]

ununoctium

چه می دونم بابا!اینا هم بیکار می شن به حجاب زنا گیر می دن!مثل ایران دیگه!این می گه بذار اون می گه بردار