ياد ايام ۲

      پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۳

      مجازات(از مسيح)

    .

    .

        به كدامين گناه مرا

         به انتظار

         محكوم مي كني ‏

         قاضي سرنوشت من ،

         نمي شود با طناب دار فراموشي ات

         مرا بميراني؟

          من رعشه هاي مرگ را

          به تازيانه هاي انتظار

          ترجيح مي دهم .

/ 0 نظر / 7 بازدید