غربت خانگی

پرنده هر کجا که باشد به آشیانه بر میگردد
ومن از نگاهی مهربان و آشنا دورم

بوی عید است و دلتنگ آغوش مادرم
چه غربت خانگی ابلهانه ای داشتم

/ 3 نظر / 9 بازدید
جنسيت گمشده

بعد از بلند زمستان نخستين بنفشه را می بينی ! شايد در گذری سنگی به شکل قلب ببيني و در شبی از شبهای بهار صدای بلبل بشنوی ! آری افسون بهار به دور تنت مثل عشقه پيچيده جادو شده ای رفيق جادوی عشق بهارت عاشقانه

گلسا

پرنده هم موقع کوچ يه خونه جديد واسه خودش درست ميکنه و از اون به بعد اون ميشه خونش... مثل ما...