يك بوسه

سرد
سرد
سرد
دريغ از يك بوسه

.

..

.

/ 3 نظر / 10 بازدید
گلسا

سلام کوروشی... خوبی؟؟‌ معلومه که قهر نيستم. ديگه بچه که نيستم الکی قهر کنم تولدت مبارک..خيلی وقت بود که وقت نميکردم بيام اينترنت..کار ميکنم و بيشتر وقتم ميرم مسافرت.. بگذريم.. حالت چطوره؟؟‌ مواظب خودت باش بيا لندن ببينيمت بابا دلمون تنگ شده..

گلسا

راستييييييييييييييييييييی ۳۱ سالگی چه احساسی داره؟؟‌

گلسا

هر کسي هم نفسم شد دست آخر قفسم شد من ساده به خيالم که همه کارو کسم شد هرکي عاشقونه خنديد خنده هاي من و دزديد زير پلک مهربوني خواب يک توطئه مي ديد آدمها زود از هم خسته ميشن کورشی اين شده قانون اين دنيا... عيسی مسيح ميگه:‌ دنيا و هر آنچه درون اوست رو دوست مدار