ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

مرحم

 

.. don't heal me - 2 .. 

مرحم دل عاشقی دور از(جدا شده از) معشوقش
بستری نرم و هم اغوشی گرم نیست.

   + کوروش ; ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۳/۸
    ()