ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

87

کام اول
سپردن هرچی که هست به هرچی که بود
کام هفتم
کرکره خنده تو هوای پر از دود اتاق
کام اخر
چشم باز و بستم هرچیزی رو که دوست داره میبینه
احساس ارامش خوبی دارم
ته سیگاری رو خاموش میکنم و ولو میشم رو تخت

-------

کلاسای فشرده دهنمو سرویس کرده
بیشتر از 1 ساله که 5 روز هفته 6صبح میزنم بیرون و 6 عصر خونه ام و تازه منم و شکم گشنه و اشپزخونه درهم و...
غذا رو وللش،قوطی ماری رو بچسب

   + کوروش ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٠
    ()