ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

74

همین حسی که دارم

حتی وقتی از تو دورم

 تلخ و بیمارم

 چقدر خوبه

 چقدر خوبه

   + کوروش ; ٧:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٧
    ()