ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

68

اونقدر غرق و مست عاشقی شدم که از چشم دیگرون یه دیوونه بیشتر نیستم
مدتی پیش از خدا خواستم که همیشه عاشق باشم
حالا فکر میکنم که رمز عاشق بودن تو عطش اونه
و عطش درد اوره
عشقم رو با همه درداش دوست دارم

   + کوروش ; ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/۱٧
    ()