ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

62

نیگام کن. چشام به چشات دوخته

   + کوروش ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٦/٢٠
    ()