ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

يك بوسه

سرد
سرد
سرد
دريغ از يك بوسه

.

..

.

   + کوروش ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٦/٧
    ()