ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

کودک فقر

 من کودک فقرم
          آشنا با واژه بیچارگی

   حس سوز و حس سرما
         بوی تنهایی من با خدا

   طعم تکراری نان
         حرص بلعیدن آن

   همه را میدانم
         همه را میفهمم

   ساعت  آفتابی  روی  دیوار
   وقت  مدرسه    وقت دیدار
   روزهای  ابری  و  دیوار  تار
   دل نگران از جریمه و اخطار

   دیوار بی قاب خانه
   با رنگ و نقش بیگانه
   بوی عطر گل بی معنا
   غم کرده هر گوشه لانه

   من کودک فقرم
           آشنا با واژه بیگانگی.....

   + کوروش ; ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢۸
    ()