ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

47

بازی غریبیست بازی عشق
به ناکجا آباد میبرد هر آنکه را که  نوشید جام اسرار آمیز عشق
جام تلخ , جام شیرین ...
مات و مبهوتم
به نشان از نقطه ای روشن, حتی در دوردست,
تمام هستیم را به حراج گذاشته ام.
آی مردم دیار ناکجا آباد
عاشق شده ام
کسی هست که خبری از آن دوردست برایم بیاورد؟
مات و مبهوتم...!

   + کوروش ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/٢٦
    ()