ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

45

مرا دلیست
کز تو بریدن نمیتوان

.

.

   + کوروش ; ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/٢٢
    ()