ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

42

تنها بودم و ناراحت
......
تنها نبودم و ناراحت
.....
تنهام و خوشحال
.....
میخام تنها نباشم و خوشحال

   + کوروش ; ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/٢۸
    ()