ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

ناتاشا

ناتاشا (۱۸ ساله) پس از ۸ سال زنداني شدن در زيرزمين خانه اي توسط مردي ۳۵ ساله توانست فرار کند. اين مرد بعد از فرار ناتاشا سريعا خود را جلوي ترن شهري انداخت و جان باخت.
صدها مددکار و روانشناس و.....  در حال حمايت ورسيدگي از ناتاشا هستند.
هزاران نفر مشتاق نوشتن داستان ناتاشا
طي يک هفته بيش از ۱۱ ميليون يورو کمکهاي مردمي به حساب ناتاشا ريخته شد....


اين روزها خبر داغ روزنامه ها و رسانه هايرخبري ماجراي ۸ سال زنداني بودن ناتاشاست.
عنوان شده که يک سال ونيم زمان لازم هست تا ناتاشا به حالت طبيعي  يک دختر در سن خود باز گردد.
ناتاشا در يک مصاحبه اعلام کرد که عاشق سارق خويش گشته بود.

آنجا که آدمي قدرت انتخاب کمتري دارد تن به هر اشتباه و حقارتي خواهد داد تا آنجا که ناتاشا عاشق سارقي ميشود که دنيايي از ظلم را به او روا داشت.


طنز:تعداد زيادي از پيرزنهاي  شهر وين در  حسرت و آرزوي زندگي ناتاشا دست به دعا شدند تا شايد مردي پيدا شده و ۸ سال در زيرزمين خانه اي به آنها تجاوز کنند.

   + کوروش ; ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/٢٥
    ()