ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

غربت خانگی

پرنده هر کجا که باشد به آشیانه بر میگردد
ومن از نگاهی مهربان و آشنا دورم

بوی عید است و دلتنگ آغوش مادرم
چه غربت خانگی ابلهانه ای داشتم

   + کوروش ; ٢:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
    ()