ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

یک بوسه عاشقانه از تو

همه لحظه های با تو بودن را دوست دارم
حس بی وزنی و پرواز
لحظه لمس تن تو
فشردن دست ظریفت
حس استقامت کوه
بوی هر رایحه خوش
بوی اندام برهنت
درک شیرنی درد
طعم یک بوسه عاشقانه تو
شوق یک لحظه دیدار
بعد عمری انتظار
همه را دوست دارم
و چه زیباست که می بخشم همه ابدیم را به تنها
 یک بوسه عاشقانه از تو

   + کوروش ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
    ()