ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

الهی

     الهی
     راضیم به رضای تو


     خدایا
     به من اونقدر قدرت و توانای بده تا به رضای تو
     لبخند زنم


     الهی
     صبر تو آنچنان عظیم و صبر من هیچ مقابل آن
     فهم مرا آنقدر بیفزا که درک رضای تو رو
     حتی تلخ
     صبوری کنم

    
     خدایا
     روزها و ماه ها و سالها شده
     که بی نام و یاد تو
     و فقط به اکتفای منیتم
     رفتم و رفتم و رفتم
     و حال بیزار از لحظه های  تلخ ناتوانیمم

     الهی
     از هیچ لحظه ای بیزارم مکن

   + کوروش ; ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/۳
    ()