ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

"ایستاده در خواب"

» ۱٤٠٠/۱٠/۱۳ :: .
» ۱۳۸۸/۸/۱٧ :: بر یاد مانده ٣
» ۱۳۸۸/۸/۱۳ :: همدرد دی
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: اسیر
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: گاری چی
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: نسل سوخته
» ۱۳۸۸/۸/۱ :: پنج شنبه اول اکتبر 2009-۰۹ مهر ۱۳۸۸ - عروسی
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: مادر
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: خواب و بیدار
» ۱۳۸۸/٦/۳۱ :: سرزمین عشق و عطوفت
» ۱۳۸۸/٦/٢٦ :: بخند
» ۱۳۸۸/٦/٢٤ :: کور دل
» ۱۳۸۸/٦/۸ :: رنگها
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: بر یاد مانده 2
» ۱۳۸۸/٦/٦ :: بستنی فروش
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: بوای بچو
» ۱۳۸۸/٥/٢٧ :: سی و سه ساله شدم
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: من و تنهایی
» ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: مهمون
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: شیرین خیال
» ۱۳۸۸/٥/٧ :: طرزابراز محبت به همسر
» ۱۳۸۸/٥/٦ :: دوگانه
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: سبابه کثیف
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: انعام
» ۱۳۸۸/٤/٢٦ :: بر یاد مانده
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: س ج مهاجرت
» ۱۳۸۸/٤/٢٢ :: پائولی
» ۱۳۸۸/٤/۱٥ :: اسباب کشی
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: اندر وقایع 22 خرداد (3)
» ۱۳۸۸/٤/٢ :: اندر وقایع 22 خرداد (2)
» ۱۳۸۸/٤/٢ :: اندر وقایع 22 خرداد
» ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: ببند و ببر و بگیر
» ۱۳۸۸/٢/۳٠ :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» ۱۳۸۸/٢/٢۸ :: !!!
» ۱۳۸۸/٢/٢۸ :: life ball 2009 vienna
» ۱۳۸۸/٢/٢٤ :: خونه
» ۱۳۸۸/٢/۱٥ :: وقتی که عشق درد اور میشود
» ۱۳۸۸/٢/۱۱ :: آق چیچک
» ۱۳۸۸/٢/٩ :: 250
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: چون میگذرد غمی نیست!
» ۱۳۸۸/٢/۳ :: سلام بهار
» ۱۳۸۸/۱/۳٠ :: نسل کش
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: کار، کار، کار
» ۱۳۸۸/۱/۱٠ :: اوووووومـــــــــــا
» ۱۳۸۸/۱/٩ :: شب رقص ایرانی
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٩ :: نوروز 88
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٦ :: خواب
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۳ :: نذر عشق
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: خودکشی
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۸ :: اسفند ماه
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: .
» ۱۳۸٧/۱۱/۳٠ :: مرحم
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٤ :: هرزگی یا عاشقی
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: 233
» ۱۳۸٧/۱۱/٦ :: بهشت
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: سایه
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٧ :: عشق ما این روزها
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ :: کره برفی
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ :: ٢٢۶
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۱ :: کودک غزه
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: عمو نوروز
» ۱۳۸٧/۱٠/۸ :: ٢٢٢
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: اینجا چه خبره؟
» ۱۳۸٧/۱٠/۱ :: یلدایتان سپید
» ۱۳۸٧/٩/٢۸ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٧ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٦ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٤ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٤ :: حسادت
» ۱۳۸٧/٩/٢۳ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٢ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢۱ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢۱ :: کار موقت
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/۱٩ :: امروز من
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: پناهنده ای در مه
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: خرافات
» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: از راه رسیده
» ۱۳۸٧/٩/۱٢ :: شبانه
» ۱۳۸٧/٩/٧ :: پنج و یک
» ۱۳۸٧/٩/٦ :: هفته اخر نوامبر
» ۱۳۸٧/٩/٢ :: سلام زندگی
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: شاهرخ شیرازی
» ۱۳۸٧/۸/٢٩ :: خورشید خانوم
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: سیب تو و سیب من
» ۱۳۸٧/۸/٢٥ :: اای ای ای ای ای
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: هی عمو حواست کجاس!
» ۱۳۸٧/۸/۱٩ :: دل دیوونه من
» ۱۳۸٧/۸/۱٥ :: مکافات
» ۱۳۸٧/۸/۱٤ :: کار و کاریابی
» ۱۳۸٧/۸/۱۳ :: ماست خیار
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: 198
» ۱۳۸٧/۸/٩ :: درنا
» ۱۳۸٧/۸/٥ :: مهمون کوچولو
» ۱۳۸٧/۸/٤ :: به جون تو
» ۱۳۸٧/۸/۳ :: 194
» ۱۳۸٧/۸/٢ :: 193
» ۱۳۸٧/۸/٢ :: هولوکاست و احمدی قلچماق!
» ۱۳۸٧/٧/٢٩ :: پیچک زنده
» ۱۳۸٧/٧/٢٩ :: عطش هنری !
» ۱۳۸٧/٧/٢۸ :: ترخون
» ۱۳۸٧/٧/٢٧ :: انتقاد
» ۱۳۸٧/٧/٢٥ :: گلخونه تو خونه
» ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: D:
» ۱۳۸٧/٧/٢۳ :: خوندن تو
» ۱۳۸٧/٧/٢۳ :: الهی
» ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: 182
» ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: 181
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: 180
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: تنهایی
» ۱۳۸٧/٧/۱٠ :: من بوس میخام!
» ۱۳۸٧/٧/۱٠ :: وسوسه رو ازم نگیر
» ۱۳۸٧/٧/٩ :: سلام مسیح
» ۱۳۸٧/٧/٩ :: 174
» ۱۳۸٧/٧/۸ :: اعتیاد و خانواده
» ۱۳۸٧/٧/٧ :: joojoo
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: نماز
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: دلم برات لک زده خوبم
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: غشی
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: میوه بهشتی
» ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: من اینکاره نیستم
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: دست به قیچی
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: درد بیکاری
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: خود خودت
» ۱۳۸٧/٦/٢٦ :: طبیعت متحول
» ۱۳۸٧/٦/٢٤ :: 155
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: 153
» ۱۳۸٧/٦/٢۱ :: خودم دیدم
» ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: جشن جزیره دانوب وین 2008
» ۱۳۸٧/٦/۱٦ :: 149
» ۱۳۸٧/٦/۱٠ :: بی نیازی
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: خواب گرازهای وحشی
» ۱۳۸٧/٥/۳٠ :: 146
» ۱۳۸٧/٥/٢٧ :: تولدمه
» ۱۳۸٧/٥/٢٦ :: پرم از هزار وسوسه
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: 143
» ۱۳۸٧/٥/٢۱ :: پونه
» ۱۳۸٧/٥/۱٥ :: هوای بودنت
» ۱۳۸٧/٥/٩ :: 138
» ۱۳۸٧/٥/٧ :: اتفاقی که افتاد
» ۱۳۸٧/٥/٦ :: 136
» ۱۳۸٧/٥/٦ :: بدون تو
» ۱۳۸٧/٥/٤ :: زمانی برای گذشته نگری
» ۱۳۸٧/٥/۳ :: تابستون بارونی
» ۱۳۸٧/٤/۳۱ :: پیچ در پیچ
» ۱۳۸٧/٤/٢٩ :: راز افرینش
» ۱۳۸٧/٤/٢۸ :: خسرو شکیبایی رفت
» ۱۳۸٧/٤/٢٦ :: روز پدر
» ۱۳۸٧/٤/٢٤ :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: مزرعه
» ۱۳۸٧/٤/٢۱ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/٢٠ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٩ :: رو در روی اینه
» ۱۳۸٧/٤/۱٩ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٧ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٦ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٦ :: Dusky Eyes
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٤ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٤ :: جودی ابوت
» ۱۳۸٧/٤/۱۳ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: Rosenrot
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: مهاجرت غیر قانونی
» ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: بچی ناخلف
» ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: قهر و اشتی
» ۱۳۸٧/٤/٩ :: زمزمه عشق
» ۱۳۸٧/٤/٩ :: زن درمانی
» ۱۳۸٧/٤/٧ :: جایگزین
» ۱۳۸٧/٤/٥ :: صدای شما
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: مامان خوبم روزت مبارک
» ۱۳۸٧/٤/٢ :: بدون شرح
» ۱۳۸٧/۳/۳۱ :: شهر فرشته ها
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: به رقص
» ۱۳۸٧/۳/٢٦ :: منو نگا کن
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: ترانه
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: نسخه
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: درویش
» ۱۳۸٧/۳/٢٢ :: بقای نسل
» ۱۳۸٧/۳/٢٢ :: عاشق ِعاقل
» ۱۳۸٧/۳/٢٠ :: کلید
» ۱۳۸٧/۳/۱٩ :: fanzone wien
» ۱۳۸٧/۳/۱٩ :: دل نوشته ها
» ۱۳۸٧/۳/۱۸ :: نیم ساعت بجای خدا
» ۱۳۸٧/۳/۱٦ :: تکرار دوباره سوال
» ۱۳۸٧/۳/۱٥ :: اغوش گرم
» ۱۳۸٧/۳/۱۳ :: فراموش شده
» ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: کلامی غبار گرفته
» ۱۳۸٧/۳/۸ :: مرحم
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: کودکان را نجات دهید
» ۱۳۸٧/٢/۳٠ :: نقطه شک
» ۱۳۸٧/٢/٢٦ :: ایستاده در خواب
» ۱۳۸٧/٢/٢٥ :: گدایی عشق
» ۱۳۸٧/٢/٢٤ :: نیمه تکمیل کننده
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: وای بر من گر تو ان گم گشته ام بودی
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: 91
» ۱۳۸٧/٢/٤ :: کالای زن
» ۱۳۸٧/٢/۱ :: 89
» ۱۳۸٧/۱/۳۱ :: 88
» ۱۳۸٧/۱/۱٠ :: 87
» ۱۳۸٧/۱/۱ :: 86
» ۱۳۸٧/۱/۱ :: 85
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: 84
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٧ :: 83
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ :: 82
» ۱۳۸٦/۱٢/٧ :: 81
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٩ :: میوه بهشتی
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٩ :: 79
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٩ :: ظهر عاشورا و نذر بی مراد
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: تولدت مبارک سمیرای گلم
» ۱۳۸٦/۱٠/٤ :: 76
» ۱۳۸٦/۱٠/٤ :: 75
» ۱۳۸٦/٩/٢٧ :: 74
» ۱۳۸٦/٩/۱٢ :: 73
» ۱۳۸٦/٩/۱۱ :: 72
» ۱۳۸٦/۸/۳٠ :: 71
» ۱۳۸٦/۸/٢٢ :: خوب من
» ۱۳۸٦/۸/۱٧ :: 69
» ۱۳۸٦/۸/۱٧ :: 68
» ۱۳۸٦/٧/۱٠ :: مهر ماه و مدرسه
» ۱۳۸٦/٦/۳۱ :: 66
» ۱۳۸٦/٦/۳٠ :: 65
» ۱۳۸٦/٦/٢۸ :: 64
» ۱۳۸٦/٦/٢٥ :: لینک دوستان
» ۱۳۸٦/٦/٢٠ :: 62
» ۱۳۸٦/٦/۱۸ :: به گور سپرده
» ۱۳۸٦/٦/٧ :: يك بوسه
» ۱۳۸٦/٦/٥ :: 59
» ۱۳۸٦/٦/۳ :: 58
» ۱۳۸٦/٦/۱ :: تسليت
» ۱۳۸٦/٥/۳٠ :: كودكي رقصنده با باد
» ۱۳۸٦/٥/٢۸ :: 31 ساله شدم
» ۱۳۸٦/٥/٢٦ :: 54
» ۱۳۸٦/٥/٢۱ :: 53
» ۱۳۸٦/٥/۱۸ :: 52
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: پنجم اگوست
» ۱۳۸٦/٥/۱٢ :: سراب
» ۱۳۸٦/٥/٧ :: 49
» ۱۳۸٦/٥/٧ :: 48
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: 47
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: 46
» ۱۳۸٦/٤/٢٢ :: 45
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: 44
» ۱۳۸٦/٤/۱ :: 43
» ۱۳۸٦/۳/٢۸ :: 42
» ۱۳۸٦/٢/٦ :: کوچ
» ۱۳۸٦/۱/۳۱ :: خیابان کورش
» ۱۳۸٦/۱/٢۳ :: نسخه تلخ
» ۱۳۸٦/۱/٢۱ :: نامه ای به خدا
» ۱۳۸٦/۱/۱٦ :: عادت همیشگی
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: 36
» ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: ياد ايام ۲
» ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: دلم لک زده
» ۱۳۸٦/۱/۱٠ :: نامزدی
» ۱۳۸٦/۱/٦ :: 32
» ۱۳۸٦/۱/٤ :: کنسرت نوروزی ۱۳۸۶ وین
» ۱۳۸٦/۱/۱ :: سال نو مبارک
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: غربت خانگی
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ :: nancy sinatra
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٩ :: ياد ايام ۱
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: یک بوسه عاشقانه از تو
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: شيرزاد (محمد)آقايي -مانا آقائى
» ۱۳۸٥/۱٢/۳ :: الهی
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: 23
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: 22
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: 21
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: 20
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: 19
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: 18
» ۱۳۸٥/۱٠/٤ :: 17
» ۱۳۸٥/۱٠/۱ :: 16
» ۱۳۸٥/٩/٢٠ :: 15
» ۱۳۸٥/٩/۳ :: 14
» ۱۳۸٥/۸/٢٦ :: 12+1
» ۱۳۸٥/۸/٢٢ :: 12
» ۱۳۸٥/۸/۱٩ :: 11
» ۱۳۸٥/۸/۱۳ :: ديوونه دات کام
» ۱۳۸٥/۸/۱٢ :: اولین برف....
» ۱۳۸٥/۸/٩ :: رد پاي ديوونه
» ۱۳۸٥/۸/٩ :: گلایه از همه
» ۱۳۸٥/٧/٢۸ :: کودک فقر
» ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: یاد خاطره ها
» ۱۳۸٥/٧/٥ :: ایستگاه آخر
» ۱۳۸٥/٦/٢٥ :: ناتاشا
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: سکون
» ۱۳۸٥/٦/۱۸ :: من و وبلاگ وقلب سیاه تو
» ۱۳۸٥/٥/٢٩ :: ...
» ۱۳۸٥/٤/٢٩ :: ...
» ۱۳۸٤/٩/۸ :: حموم مردونه
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: .....
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: .....
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ....
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: .....
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ...